Velkommen til fagnettstedet Historie og filosofi 2

Strukturen her er den samme som i boka. Til hvert kapittel det en rekke interaktive oppgaver, kilder med oppgaver og leseguide/hovedpunkter.
 

Oppdatert informasjon 3. juli 2017

Den nye utgaven av Historie og filosofi 2 er forsinket og kommer først i desember 2017, men vi publiserer kapitler på nytt nettsted før skolestart

De første kapitlene publiseres på nytt elevnettsted før skolestart slik at dere kommer i gang med undervisningen, og vi publiserer forløpende fram til boken er ferdig trykket. På det nye nettstedets lærerdel finner dere også undervisningsplaner- og materiell til de publiserte kapitlene.

https://historieogfilosofi.cappelendamm.no/

 

Vi beklager forsinkelsen, men håper dere kommer godt i gang når elevene kan lese boken på nett.

Ta gjerne kontakt med redaktørene om du har spørsmål : )

Kirsten Kalleberg kirsten.kalleberg@cappelendamm.no

Martin Austnes martin.austnes@cappelendamm.no

Siste nytt

Eksamensoppgaver muntlig HF2

Skriftlig eksamen HF2Cappelen Damm

Sist oppdatert: 17.08.2017

© Cappelen Damm AS